Osteopathie

Het uitgangspunt van osteopathie is het concept van structuur en functie bij gezondheid en ziekte. Betreffende de relatie tussen structuur en functie, kan gesteld worden dat de behandeling van de osteopaat steeds gebaseerd is op vijf modellen:

1. het biomechanisch model:

Het lichaam wordt beschouwd als een geheel van lichamelijke componenten, die het houdings- en evenwichtsmechanisme vormen.

2. het neurologisch model:

Van groot belang is het verband tussen het musculoskeletale (spieren en gewrichten) en het viscerale (ingewanden) systeem via het vegetatieve zenuwstelsel.

3. het respiratorisch/circulatorisch model:

Houdt zich bezig met het onderhouden van de omgeving binnen en buiten de cel door de toevoer van zuurstof en bouwstoffen en het verwijderen van afvalstoffen.

4. het bio-psychosociale model:

In het bio-psychosociaal model wordt niet alleen aandacht geschonken aan de biomedische aspecten, maar ook aan de psychologische en sociale factoren die mede bepalend zijn voor ziekte en genezing.

5. het bio-energetische model:

Heeft te maken met het behoud van evenwicht tussen energieproductie, -distributie en –verbruik opdat het lichaam zich kan aanpassen aan verschillende stressoren.

Vanuit de osteopathie bekijkt men het lichaam als een dynamische stroom van energie, vanaf het moment van de conceptie en blijvend doorheen het ganse leven. Elk individu wordt benaderd als verschillend, uniek, en met zijn eigen capaciteit om allerlei mogelijke schadelijke invloeden te weerstaan.
In de behandelingen van de osteopaat wordt er op zoek gegaan naar weefsels en structuren waarbij er in het lichaam geen optimale beweeglijkheid is, zodat vervolgens de natuurlijke beweeglijkheid kan worden hersteld. Hierdoor kan ook de rest van het lichaam weer beter functioneren en wordt het zelfgenezend vermogen verbeterd. Zo kan er immuniteit, circulatie en een goede signaalgeleiding kan bestaan.
Een uitspraak uit de autobiografie van Andrew Tayler Still, de grondlegger van de osteopathie, vat het mooi samen: “Find it, fix it and leave it alone”.